Skip to main content
Инфо

У издању Музеја на отвореном "Старо село" Сирогојно објављена је фото-монографија  "Старо село". Аутори фотографија су Тијана Јевтић и Слободан Ковачевић, уводни текст написала је директор Музеја "Старо село" Светлана Ћалдовић-Шијаковић, текст о Музеју "Старо село" музејски саветник Зорица Ивковић. Сарадници на реализацији публикације били су музејски саветник мр Јелена Тоскић и виши кустос Драган Цицварић. За дизајн публикације био је задужен "Digital design studio" из Ужица.