Skip to main content

Јагње је симбол невиности и чистоте. Често се приноси као главна жртва божанству. Отуда и изрека ''жртвено јагње'' када се жели истаћи да је неко страдао због туђег греха или за кривицу коју није скривио.

Жртвовање јагњета за Ђурђевдан приписује с Дабогу чији је култ делимично пренет на Св. Ђорђа. И ђурђевдански обичај ровашења (обележавања) свих јагањаца, осим онога које ће бити жртвовано, објашњава се као замена жртве свих јагањаца.
 

Јагњичар