Skip to main content

I домаћинство I домаћинство

У окућници се налази златиборска дводелна кућа са високим четворосливним кровом. Уз кућу су зграде - вајати у којима су спавали и чували своје личне ствари млађи брачни парови задружне породице. I домаћинство има и млекар, хлебну пећ, амбар, салаш и кокошар.

I домаћинство I домаћинство