Skip to main content

Staro Sirogojno   Panorama Sirogojno

Значење имена Сирогојно још увек није одгонетнуто. Сматра се да село носи име по некој врсти воћа и то крушака - ''сирењака''.

У турском пописном дефтеру Смедеревског санџака из 1476. године, помиње се први пут „село Сирогојна, припада кази Брвеник...“ а у облику данашњег имена Сирогојно, у турском дефтеру из 1559/1560. године.

Од шездесетих година прошлог века Сирогојно постаје село које је заузело значајно место на светској модној, туристичкој и културној мапи. Најзначајнију улогу у његовом развоју имала је Земљорадничка задруга основана 1924. године. Задруга није престајала са радом ни током Другог светског рата. Непосредно по ослобођењу, бавила се откупом и пласманом стоке и пољопривредних производа , а касније, 60-тих година прошлог века, унапређивањем пољопривреде, изградњом путева, електрификацијом села, подизањем индустријских предузећа, организацијом домаће радиности и подизањем трговинских и угоститељских објеката.

Crkvina Ljubis   Muzej pletilja