Skip to main content

Кокошар

Кокош или петао се ритуално убијају на Божић, приликом сетве или жетве и вршидбе. У тај круг обичаја се убраја и жртвовање петла о Св. Илији. Жртвовање петла, познатог атрибута хтонских демона, објашњава се као жртва Дабогу (што би првенствено важило за жртвовање уочи Св. Мрате). Тај петао мора бити црне боје, коље се на прагу и уноси увече. Обичај је да се његов кљун утакне у вериге које представљају фетиш домаћег заштитника, што указује на могућност да је касније жртва била намењена врховном божанству Дабогу који је заменио домаћег заштитника.