Skip to main content

Сирогојно сувенирница Продавница

Производи старих заната са употребном вредношћу рађени су по узору на музејске експонате. Израђују их веште руке сеоских занатлија који од заборава чувају традиционалну технику.

Традиционални биљни производи справљају се у сеоским домаћинствима по старој рецептури.

Продавница Сирогојно Плетене торбе