Skip to main content

Млекар  Млекар

Први пут у току године стока се музе на Ђурђевдан. Свуда се прва мужа обавља свечано. Стока се често музе на капији тора који је окићен цвећем и грањем клена, дрена или шипка који треба да обезбеде здравље и напредак стоке. Посебан значај се приписује овци која се прва или последња музе. Бира се најбоља и најнапреднија овца. Понегде је она бела (без белега) или она која се прва те године ојагњила. После муже се обележава на посебан начин. Обично јој се ставља венац око врата. Млеко се музе у посебну, за ту прилику окићену посуду. Веровало се да је оно подложно злим утицајима, посебно ''злим очима''. Зато се млеко музе кроз предмете за које се верује да имају заштитну, магијску улогу: венац, бушан колач, венчани прстен... Млеку се од прве муже приписују посебна магична моћ. Кува се на посебан начин, обично са копривом или неким другим травама. Најчешће се даје деци да би била здрава током целе године, а користи се и као лек. Слично се поступа и са сиром направљеним од првопомуженог млека. Понегде се он прво шаље свештенику или се свети у цркви.

Млекар