Контакт

В.Д. ДИРЕКТОРА

Светлана Ћалдовић-Шијаковић
етнолог, виши кустос
+381 64.89.40.107
svetlana.caldovic@sirogojno.rs

СТРУЧНА СЛУЖБА

Снежана Томић
етнолог, музејски саветник
Руковалац етнографском збирком
+381 64.89.40.118
snezana.tomic@sirogojno.rs

др Никола Крстовић
доктор историје уметности, виши кустос
Kоординатор за међумузејску и међународну сарадњу и организатор музејских активности
+381 64.59.73.245
nikola.krstovic@sirogojno.rs

мр Јелена Тоскић
магистар етнологије и антропологије, виши кустос
Документариста
+381 64.89.40.119
jelena.toskic@sirogojno.rs

др Бојана Богдановић
доктор етнологије и антропологије, виши кустос
Музејски едукатор и библиотекар
+381 64.89.40.102
bojana.bogdanovic@sirogojno.rs

Драган Цицварић
етнолог - антрополог, виши кустос
Музејски едукатор и руковалац аудио-визуелном збирком и материјалом
+381 64.89.40.142
dragan.cicvaric@sirogojno.rs

РЕЗЕРВАЦИЈА И НАЈАВА ГРУПНИХ ПОСЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И СЕМИНАРА

Ружа Зимоњић Кљајић
начелник Одељења за туристичку делатност
Тел/фах: +381 31 3802.291; +381 64.89.40.101
staroselo@ptt.rs

РЕЗЕРВАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНОГ СМЕШТАЈА У КОНАЦИМА

Зорица Јевтовић и Горица Мијаиловић
+381 31 3802.586; +381 63 643.758

Пратите нас: