Skip to main content

Учионица Учионица

Током периода турске владавине у Србији, од XV до XIX века, постојале су само турске основне и средње школе - медресе. Српска деца нису имала своје школе па се описмењавање вршило код попова или по манастирима. Приватних школа је било само у богатим књажевским и трговачким кућама. Обичном народу су рабоши и рачунање на прсте били довољни.

У ослобођеној Србији, тек са почецима развоја привреде, трговине и занатства, јавља се и потреба за образовањем. У златиборском срезу је 1860. године на 22 механе постојала 1 школа као и 1876. године на 4390 становника.

Учионица Учионица