Skip to main content

Кулаче су склоништа која се не могу назвати кућама, јер пружају минимум заштите и удобности. Сличне грађевине се могу пронаћи у Јужном Судану, острвима јужног Пацифика, међу Машонима итд.

Кулача