Skip to main content

Стална поставка  Стална поставка

Изабране грађевине представљају богатство архитектуре и развој културе становања златиборског краја, а уједно показују друштвене и привредне односе на селу. Знање и вештина са којом је обрађено дрво, достигли су висок степен, што ова здања сврстава у ред значајних градитељских остварења.

Динарска брвнара је у основи правоугаона и поставља се на темељ од камена. Зидна платна чине брвна, тесане греде положене водоравно једна преко друге. На угловима је карактеристична веза у крст - ћерт. Кров је на четири воде, стрм и висок, покривен, сламом, даском - шиндром или каменом. На странама крова су отвори баџе, кроз које излази дим из куће. На средини крова је карактеристичан димњак - капић, купастог облика са изрезбареним вретеном на врху. На кући се праве двоја врата, постављена једна наспрам других.

Сталну музејску поставку чине две златиборске окућнице, са стамбеним и привредним зградама какве су у другој половини 19. и почетком 20. века имале задружне сеоске породице. Привредни део чине објекти за чување и прераду воћа и зграде за стоку, док чобански стан представља засебну целину.

Од 2012. године у музејској поставци се налази и реконструисана учионица.

Све зграде су опремљене аутентичним покућством.

Стална поставка  Стална поставка