Skip to main content

Ревија антрополошког филма Ревија антрополошког филма

Од 2008. године у Музеју се одржава ревија антрополошког филма на којој се приказују филмови са темама везаним за српску традицију, материјалну и нематеријалну културу. Осим емитовања, музеалци Музеја баве се и снимањем филмова са етнолошким и антрополошким садржајима, а сам Музеј је био тема многих филмова, телевизијских репортажа и емисија. Захваљујући сталном документовању и бележењу догађаја у Музеју, као и теренских истраживања и преснимавања етнолошких и антрополошких филмова, аудио-визуелни фонд Музеја броји око 300 наслова.

Ревија антрополошког филма Ревија антрополошког филма