Skip to main content

Ткање Корпарство

Ревитализацијом старих заната презентује се стара, готово заборављена техника израде предмета од дрвета, метала, глине итд. У Музеју су кроз радионице приказана три мушка производна заната (качарски, ковачки и грнчарски), а посетиоци имају прилику да упознају комплетан поступак занатске израде ових традиционалних производа.

Грнчарски занат