Skip to main content

Контакт

Panorama Sirogojno

ДИРЕКТОР
Светлана Ћалдовић-Шијаковић
етнолог, музејски саветник
svetlana.caldovic@sirogojno.rs

Снежана Томић
етнолог, музејски саветник
Руковалац етнографском збирком
snezana.tomic@sirogojno.rs

мр Јелена Тоскић
магистар етнологије и антропологије, музејски саветник
Документариста
jelena.toskic@sirogojno.rs

Драган Цицварић
етнолог - антрополог, виши кустос
Музејски едукатор и руковалац аудио-визуелном збирком и материјалом
dragan.cicvaric@sirogojno.rs

Александар Тодоровић
дипломирани сликар примењене уметности, конзерватор-рестауратор
aleksandar.todorovic@sirogojno.rs

РЕЗЕРВАЦИЈА И НАЈАВА ГРУПНИХ ПОСЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И СЕМИНАРА
Ружа Зимоњић Кљајић
Тел/фах: +381 31 3802.291;

+381 64.89.40.101
staroselo@sirogojno.rs

РЕЗЕРВАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНОГ СМЕШТАЈА У КОНАЦИМА И ВОДИЧИ КРОЗ МУЗЕЈСКУ ПОСТАВКУ

РЕЦЕПЦИЈА
+381 31 3802.586

Зорица Јевтовић
+381 64 89.40.109
staroselo@sirogojno.rs

Горица Мијаиловић
+381 64 89.40.132
staroselo@sirogojno.rs