Skip to main content

Администрација

1 Програм рада са финансијским планом за 2023. годину
Остала документа
25/01/2023
Додатак Величина
Finansijski plan 2023.godinu.pdf (372.41 килобајта) 372.41 килобајта
Plan rada 2023_Sirogojno.pdf (212.16 килобајта) 212.16 килобајта
Odluka Program rada.pdf (386.33 килобајта) 386.33 килобајта
Odluka finansijski plan 2023.pdf (453.33 килобајта) 453.33 килобајта
2 Периодични квартални извештај за 2022.годину
Остала документа
25/01/2023
Додатак Величина
PFI4-2022.pdf (196.14 килобајта) 196.14 килобајта
3 Статут Музеја на отвореном ,,Старо село" Сирогојно
Остала документа
25/01/2023
Додатак Величина
СТАТУТ Muzeja април 2022. год..pdf (148.13 килобајта) 148.13 килобајта
4 Одлука ценовник услуга Музеја 2023.година
Остала документа
30/12/2022
Додатак Величина
Одлука ценовник 2023.година (295.25 килобајта) 295.25 килобајта
5 Одлука о расписивању јавног конкурса за избор директора Музеја
Остала документа
27/12/2022
Додатак Величина
Odluka o raspisivanju javnog konkursa.pdf (531.98 килобајта) 531.98 килобајта
6 Финансијски план 2022 измене и допуне
Остала документа
26/12/2022
Додатак Величина
Одлука (190.94 килобајта) 190.94 килобајта
Финансијски план 2022 (143 килобајта) 143 килобајта
финансијски план 2022 измена (208.33 килобајта) 208.33 килобајта
7 Годишњи финансијски извештај 2021.година
Остала документа
08/03/2022
Додатак Величина
Образложење 1 (1.56 МБ) 1.56 МБ
Образложење 2 (1.46 МБ) 1.46 МБ
Извештај о извршењу буџета (569.18 килобајта) 569.18 килобајта
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја (566.23 килобајта) 566.23 килобајта
Одлука - годишњи финансијски извештај 2021.година (1.46 МБ) 1.46 МБ
8 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја 2021. година
Остала документа
08/03/2022
Додатак Величина
Извештај о раду и пословању 2021.година (163 килобајта) 163 килобајта
Финансијски извештај 2021.година (5.94 МБ) 5.94 МБ
Одлука- годишњи извештај о раду и пословању 2021.година (1.48 МБ) 1.48 МБ
9 План и програм рада Музеја са финансијским планом за 2022.годину
Остала документа
08/03/2022
Додатак Величина
Програм рада Музеја 2022.године (377 килобајта) 377 килобајта
Одлука - Програм рада 2022.године (1.47 МБ) 1.47 МБ
Финансијски план 2022.године (4.61 МБ) 4.61 МБ
Одлука-финансијски план 2022.године (1.58 МБ) 1.58 МБ
10 План јавних набавки за 2022. годину
Јавне набавке
28/02/2022
Додатак Величина
План јавних набавки за 2022. годину (239.91 килобајта) 239.91 килобајта
11 Програм рада Музеја 2022.године
Остала документа
20/01/2022
Додатак Величина
Програм рада Музеја 2022.године (377 килобајта) 377 килобајта
Одлука - Програм рада 2022.године (1.48 МБ) 1.48 МБ
Финансијски план 2022.године (4.61 МБ) 4.61 МБ
Одлука-финансијски план 2022.године (1.57 МБ) 1.57 МБ
12 Информатор о раду - децембар 2021.године
Остала документа
24/12/2021
Додатак Величина
Информатор о раду (221 килобајта) 221 килобајта
13 Статут Музеја на отвореном "Старо село" Сирогојно
Остала документа
28/10/2021
Додатак Величина
Статут (55 килобајта) 55 килобајта
14 План јавних набавки за 2021. годину
Јавне набавке
01/09/2021
Додатак Величина
План јавних набавки за 2021. (1.37 МБ) 1.37 МБ
План ЈН 2021- верзија плана 2 (1.51 МБ) 1.51 МБ
15 Интерни акт о набавкама
Јавне набавке
08/04/2021
Додатак Величина
Интерни акт о набавкама (181 килобајта) 181 килобајта
16 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја 2020. година
Остала документа
04/03/2021
Додатак Величина
Одлука (1.48 МБ) 1.48 МБ
Извештај (159.5 килобајта) 159.5 килобајта
Финансијски извештај (74.28 килобајта) 74.28 килобајта
17 Годишњи финансијски извештај 2020.година
Остала документа
04/03/2021
Додатак Величина
Одлука (1.47 МБ) 1.47 МБ
potpisani_gfi-2020-04908-1_o1_2021-02-24t10-36-28.pdf (3.09 МБ) 3.09 МБ
potpisani_gfi-2020-04908-1_o5_1202-0010_2021-02-24t10-37-01.pdf (3.17 МБ) 3.17 МБ
potpisani_gfi-2020-04908-1_o5_1202-0014_2021-02-24t10-37-27.pdf (3.17 МБ) 3.17 МБ
18 План и програм рада Музеја за 2021.годину
Остала документа
02/02/2021
Додатак Величина
План и програм рада Музеја (318.5 килобајта) 318.5 килобајта
Финансијски план стр 1 (1.64 МБ) 1.64 МБ
Финансијсји план стр 2 (1.48 МБ) 1.48 МБ
Финансијски план стр 3 (1.56 МБ) 1.56 МБ
Одлука - План рада Музеја 2021 (1.51 МБ) 1.51 МБ
Одлука - финансијски план 2021 (1.6 МБ) 1.6 МБ
Одлука - измена финансијског плана 2021 (1.5 МБ) 1.5 МБ
19 Одлука о додели уговора
Јавне набавке
30/10/2020
Додатак Величина
Одлука о додели уговора - санациони радови (17.25 килобајта) 17.25 килобајта
20 План јавних набавки - 2020.година
Јавне набавке
15/10/2020
Додатак Величина
План јавних набавки - 2020.година (10.55 килобајта) 10.55 килобајта