Администрација

1 Годишњи финансијски извештај 2021.година
Остала документа
08/03/2022
Додатаквеличина
PDF icon Образложење 11.56 MB
PDF icon Образложење 21.46 MB
PDF icon gfi-2021-04908-1_o5_1202-0010_2022-02-24t10-45-17.pdf569.18 KB
PDF icon gfi-2021-04908-1_o5_1202-0014_2022-02-24t10-45-51.pdf566.23 KB
PDF icon Одлука - годишњи финансијски извештај 2021.година1.46 MB
2 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја 2021. година
Остала документа
08/03/2022
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Извештај о раду и пословању 2021.година163 KB
PDF icon Финансијски извештај 2021.година5.94 MB
PDF icon Одлука- годишњи извештај о раду и пословању 2021.година1.48 MB
3 План и програм рада Музеја са финансијским планом за 2022.годину
Остала документа
08/03/2022
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Програм рада Музеја 2022.године377 KB
PDF icon Одлука - Програм рада 2022.године1.47 MB
PDF icon Финансијски план 2022.године4.61 MB
PDF icon Одлука-финансијски план 2022.године1.58 MB
4 План јавних набавки за 2022. годину
Јавне набавке
28/02/2022
Додатаквеличина
PDF icon План јавних набавки за 2022. годину239.91 KB
5 Програм рада Музеја 2022.године
Остала документа
20/01/2022
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Програм рада Музеја 2022.године377 KB
PDF icon Одлука - Програм рада 2022.године1.48 MB
PDF icon Финансијски план 2022.године4.61 MB
PDF icon Одлука-финансијски план 2022.године1.57 MB
6 Информатор о раду - децембар 2021.године
Остала документа
24/12/2021
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Информатор о раду221 KB
7 Статут Музеја на отвореном "Старо село" Сирогојно
Остала документа
28/10/2021
Додатаквеличина
File Статут55 KB
8 План јавних набавки за 2021. годину
Јавне набавке
01/09/2021
Додатаквеличина
PDF icon План јавних набавки за 2021.1.37 MB
PDF icon План ЈН 2021- верзија плана 21.51 MB
9 Интерни акт о набавкама
Јавне набавке
08/04/2021
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Интерни акт о набавкама181 KB
10 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја 2020. година
Остала документа
04/03/2021
Додатаквеличина
PDF icon Одлука1.48 MB
Microsoft Office document icon Извештај159.5 KB
PDF icon Финансијски извештај74.28 KB

Pages