Администрација

1 Статут Музеја на отвореном "Старо село" Сирогојно
Остала документа
28/10/2021
Додатаквеличина
File Статут55 KB
2 План јавних набавки за 2021. годину
Јавне набавке
01/09/2021
Додатаквеличина
PDF icon План јавних набавки за 2021.1.37 MB
PDF icon План ЈН 2021- верзија плана 21.51 MB
3 Интерни акт о набавкама
Јавне набавке
08/04/2021
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Интерни акт о набавкама181 KB
4 Годишњи извештај о раду и пословању Музеја 202. година
Остала документа
04/03/2021
Додатаквеличина
PDF icon Одлука1.48 MB
Microsoft Office document icon Извештај159.5 KB
PDF icon Финансијски извештај74.28 KB
5 Годишњи финансијски извештај 2020.година
Остала документа
04/03/2021
Додатаквеличина
PDF icon Одлука1.47 MB
PDF icon potpisani_gfi-2020-04908-1_o1_2021-02-24t10-36-28.pdf3.09 MB
PDF icon potpisani_gfi-2020-04908-1_o5_1202-0010_2021-02-24t10-37-01.pdf3.17 MB
PDF icon potpisani_gfi-2020-04908-1_o5_1202-0014_2021-02-24t10-37-27.pdf3.17 MB
6 План и програм рада Музеја за 2021.годину
Остала документа
02/02/2021
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon План и програм рада Музеја 318.5 KB
PDF icon Финансијски план стр 11.64 MB
PDF icon Финансијсји план стр 21.48 MB
PDF icon Финансијски план стр 31.56 MB
PDF icon Одлука - План рада Музеја 20211.51 MB
PDF icon Одлука - финансијски план 20211.6 MB
PDF icon Одлука - измена финансијског плана 20211.5 MB
7 Одлука о додели уговора
Јавне набавке
30/10/2020
Додатаквеличина
File Одлука о додели уговора - санациони радови17.25 KB
8 План јавних набавки - 2020.година
Јавне набавке
15/10/2020
Додатаквеличина
File План јавних набавки - 2020.година10.55 KB
9 Информатор о раду
Остала документа
15/06/2020
Додатаквеличина
Microsoft Office document icon Информатор о раду мај 2020.207 KB
10 Завршни рачун 2019.година
Остала документа
19/05/2020
Додатаквеличина
Office spreadsheet icon 18-0010_zavrsni_04908_0.xls4.84 MB
Office spreadsheet icon 18-0014_zavrsni_04908_0.xls4.84 MB
Office spreadsheet icon 18-b._stanja_zavrsni_04908_0.xls4.84 MB

Pages