Skip to main content

Чобански стан Чобански стан

Посебан део домаћинства, сточарски стан гради се у планини где у току лета чобани бораве са стоком. Састоји се од две колибе, (које по свему личе на куће, али су знатно мањих димензија и са мање опреме) и кућера, покретне кућице – кревета на саоницама за чобанина да би могао стално бити у близини стада оваца.
У близини колиба реконструисана је кулача – примитиван сточарски стан купастог облика, наслон и тор за стоку.

Чобански стан