Skip to main content

Привредни део  Привредни део

Привредни део се гради издвојено од основног дворишта. Чине га помоћни објекти: качара са казаном за печење ракије, мишана за сушење шљива, стаја, јагњичар и свињарац са обором.

Привредни део