Skip to main content

Сирогојно - Дневник једног века

представљање у

Културном центру Србије у Паризу 
од 1. до 17. септембра 2022.године

Изложба Сирогојно - Дневник једног века је првенствено осмишљена да промовише наше богато културно наслеђе. Настојали смо да велики број података које прате читав један људски век и период од 100 година прикажемо кроз кратке наративе у форми дневника и на тај начин приближимо локалну историју и културу. Различити сегменти културе, лични и друштвени догађаји у планинском селу западне Србије током 20. века илустровани су на колажним панелима, а посебно су истакнуте документарне фотографије села, Музеја плетиља и моде ,,Сирогојно“ џемпера. 
Кроз изложбу Сирогојно -Дневник једног века и кратке филмове ,,Сирогојно“ и “Плетиљама у част” водимо вас у упознавање Сирогојна, села живе традиције, културе и моде, у свету познатом по ручно рађеним вуненим џемперима “Сирогојно”, креаторке Добриле Смиљанић.